China

Apple in der Volksrepublik China

Apple-Niederlassung in China

Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Building 6, Block C
88 Maji Road
Shanghai 200131

Apple-Webseiten in China

Apple-Webseite in China: apple.com.cn

Apples Online-Store in China: apple.com.cn/store

Apple Retail Stores in China

Apple betreibt 43 Retail Stores in China (7 × in Shanghai, 5 × Peking, 3 × Nanjing, 3 × Tianjin, 3 × Chongqing, 2 × Guangzhou, 2 × Chengdu, 2 × Hangzhou, 2 × Dalian, 2 × Shenyang, Kunming, Jinan, Qingdao, Shenzhen, Nanning, Wuxi, Suzhou, Zhengzhou, Ningbo, Changsha, Xiamen, Fuzhou)

Die letzten  Stories zum Thema